RODO

Zawiadamiamy, że Administratorem Państwa danych osobowych jest Gminny Ośrodek Zdrowia z siedzibą w Choczewie przy ul. Pierwszych Osadników 39. Państwa dane przetwarzane będą wyłącznie w celu realizacji świadczeń zdrowotnych i medycznych. W przypadku wystawienia za realizację tych świadczeń Faktury VAT/Rachunku Państwa dane osobowe będą archiwizowane  i przechowywane przez okres 6 lat od daty wpisania ich do systemu Administratora Danych.

W związku z powyższym mają Państwo prawo dostępu do swoich danych, ich poprawiania lub uaktualnienia, a także ich sprostowania w przypadku stwierdzenia, że dane są niekompletne lub nieaktualne. Maja Państwo również prawo złożenia skargi do organu nadzorującego w związku ze stwierdzeniem faktu, iż Państwa dane są przetwarzane niezgodnie z przepisami prawa w tym zakresie. Wszelkie pytania i wątpliwości w zakresie ochrony Państwa danych osobowych prosimy kierować do Inspektora Ochrony Danych Osobowych Ośrodka na adres e-mail iod@gozchoczewo.com.pl

Do góry

Skip to content