AKCJE PROFILAKTYCZNE

(CHUK) PROGRAM PROFILAKTYKI CHORÓB UKŁADU KRĄŻENIA

Szanowny Pacjencie

Gminnego Ośrodka Zdrowia w Choczewie

Jeśli masz 35, 40, 45, 50 lub 55 lat

(czyli urdziłeś się w latach 1986, 1981, 1976, 1966)


ZGŁOŚ SIĘ DO PROGRAMU PROFILAKTYKI CHORÓB UKŁADU KRĄŻENIA

Program kierowany jest do osób, u których nie została rozpoznana choroba układu krążenia (nadciśnienie tętnicze, zawał serca, udar mózgu) i które nie korzystały z takiego programu w ciągu ostatnich 5 lat.

Świadczenia w ramach programu udzielane są BEZPŁATNIE I BEZ SKIEROWANIA.

Ze świadczeń mogą skorzystać osoby posiadające deklarację do lekarza POZ w Gminnym Ośrodku Zdrowia w Choczewie.

Serdecznie zapraszamy od poniedziałku do piątku

w godz. 11.00 do 17. 00

Choroby układu krążenia są główną przyczyną zgonów w Polsce i na Świecie. Umieralność w Polsce z tego powodu jest największa w Europie. Celem programu jest zmniejszenie zachorowalności i umieralności na choroby układu krążenia, promocja zdrowego stylu życia, wczesne wykrywanie choroby u pacjentów z podwyższonym ryzykiem z powodu obciążeń genetycznych.

Do góry

Skip to content