Poradnia Medycyny Pracy
W związku z obowiązkami pracodawców w zakresie profilaktycznej ochrony zdrowia pracowników Gminny Ośrodek Zdrowia w Choczewie oferuje usługi z zakresu medycyny pracy.

Oferowane przez nas badania obejmują:

 • Opiekę profilaktyczną nad pracownikami, w tym badania wstępne, kontrolne i okresowe
 • Badania laboratoryjne
 • Konsultacje specjalistyczne odpowiednie do stanowiska, jego uciążliwości i szkodliwości
 • Badania lekarskie dla celów sanitarno- epidemiologicznych

Oferujemy następujące konsultacje specjalistyczne dla potrzeb medycyny pracy:

 • Laryngologiczne,
 • Neurologiczne,
 • Okulistyczne.

Usługi z zakresu medycyny pracy wykonujemy na zasadzie umowy z pracodawcą.

Schemat postępowania przed badaniem z zakresu Medycyny Pracy:

 1. Wystawienie skierowania przez Pracodawcę „Skierowanie na badanie profilaktyczne
 2. Pracownik ustala termin wizyty osobiście lub pod numerem telefonu (58) 676-35-08 bądź za pomocą adresu mail goz_choczewo@op.pl.
 3. Pracownik zgłasza się w ustalonym terminie ze skierowaniem (ważne 3 miesiące od daty wystawienia) i dokumentem stwierdzającym jego tożsamość (np. dowód osobisty, paszport, prawo jazdy)
 4. Na podstawie skierowania otrzymuje skierowania na stosowne badania.
 5. Lekarz medycyny pracy po otrzymaniu wyników zleconych wcześniej badań i stwierdzeniu zdolności Pracownika do pracy wydaje zaświadczenie lekarskie w dwóch egzemplarzach.